حمایت مالی

 1. پیشرفت فعلی

  ریال1,080,000
 2. پیشرفت کل

  ریال1,080,000
حمایت مالی از انجمن
حمایت از پارسفورو
همه با هم کمک !!!
 • ناشناس
 • ریال150,000
 • ناشناس
 • ریال150,000
کمک مالی :D

بهترین حامی مالی

 • maryam
  ریال500,000
 • H4M3D
  ریال150,000
 • ناشناس
  ریال150,000
 • ناشناس
  ریال150,000
 • soheilnew
  ریال100,000
بالا