بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه زنفورو را از این لینک دریافت نماید.
بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه فارسی ساز را از این لینک دریافت نماید.

H4M3D امتیازات بدست آمده برای

 1. 20
  امتیاز: ‏23/11/15

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 30
  امتیاز: ‏7/10/15

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 20
  امتیاز: ‏29/8/15

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 15
  امتیاز: ‏18/8/15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 10
  امتیاز: ‏15/8/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 6. 10
  امتیاز: ‏9/8/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 5
  امتیاز: ‏9/8/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 2
  امتیاز: ‏8/8/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  امتیاز: ‏7/8/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.