آیکن منبع

تغییرات قالب 1 متمایز کردن ارسال های مدیران

screenshot-www parsforo ir 2015-08-17 17-55-49.png
متمایز کردن ارسال های مدیران
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد:
.message.staff .messageContent:before {
float: right;
content:"STAFF";
font-size: 16px;
font-family: 'Georgia';
padding: 5px 10px;
background-color: #90d666;
border: 1px solid #6ea84a;
border-radius: 3px;
color: white;
text-shadow: 0 0 3px #54803a;
}
Reactions: mr.m0hamm4d
ارسال کننده
H4M3D
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
0.00 star(s) 0 امتیاز

منابع بیشتر از H4M3D

بالا