آیکن منبع

افزونه 2 XenForo Redirects for vBulletin 2019-05-02

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
پشتیبانی از نسخه های
2.1
نیاز به ویرایش مجوزهای گروه های کاربری
نیست
XF301VB is a XenForo 2 add-on, which extends the XenForo router with the ability to accept URLs pointing to vBulletin content and seamlessly, permanently redirect them to their equivalent content in XenForo after the content has been imported.

Virtually all content URLs from vBulletin versions 3, 4 and 5 are supported, including 'friendly' URLs.

For further details on configuring this add-on, please see the XenForo redirects for vBulletin section of the manual.​
ارسال کننده
H4M3D
دانلود
4
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
4.00 star(s) 1 امتیاز

منابع بیشتر از H4M3D

بالا