آیکن منبع

تغییرات قالب 1 وسط چین کردن لوگوی انجمن

وسط چین کردن لوگوی انجمن
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد:
/* START - Logo centering */
#logo {
float: none !important;
text-align: center;
}
/* END - Logo centering */
Reactions: mr.m0hamm4d
ارسال کننده
H4M3D
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
0.00 star(s) 0 امتیاز

منابع بیشتر از H4M3D

بالا