آیکن منبع

تغییرات قالب 1 مخفی کردن عنوان انجمن فقط در صفحه اصلی

پشتیبانی از نسخه های
1.31.41.5
مخفی کردن عنوان انجمن فقط در صفحه اصلی
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد:
/* START - Hide forum title only on forum_list */
.forum_list .titleBar {
display: none;
}
/* END - Hide forum title only on forum_list */
Reactions: mr.m0hamm4d
ارسال کننده
H4M3D
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
0.00 star(s) 0 امتیاز

منابع بیشتر از H4M3D

بالا