آیکن منبع

تغییرات قالب 1 مخفی کردن عنوان انجمن فقط در صفحه اصلی

پشتیبانی از نسخه های
1.3, 1.4, 1.5
مخفی کردن عنوان انجمن فقط در صفحه اصلی
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد
/* START - Hide forum title only on forum_list */
.forum_list .titleBar {
display: none;
}
/* END - Hide forum title only on forum_list */
لایک ها mr.m0hamm4d
ارسال کننده
H4M3D
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
0.00 star(s) 0 امتیاز

منابع بیشتر از H4M3D

بالا