آیکن منبع

تغییرات قالب 1 متمایز کردن موضوعات مهم از معمولی

پشتیبانی از نسخه های
1.31.41.5
متمایز کردن موضوعات مهم از معمولی
screenshot-www parsforo ir 2015-08-18 09-04-58.png
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد:
/* START - COLOURED STICKY THREAD */

.discussionListItem.sticky {
    background-color: #fff6ef;
}

.discussionListItem.sticky .posterAvatar, .discussionListItem.sticky .stats {
    background: url("styles/default/xenforo/gradients/category-23px-light.png") repeat-x scroll center top @primaryLightest;
}

/* END - COLOURED STICKY THREAD */
ارسال کننده
H4M3D
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
0.00 star(s) 0 امتیاز

منابع بیشتر از H4M3D

بالا