آیکن منبع

تغییرات قالب 1 سفارشی سازی ارسال های پروفایل

پشتیبانی از نسخه های
1.31.41.5
سفارشی سازی ارسال های پروفایل
کد زیر رو به extra.css اضافه کنید
کد:
/* START - Profile Posts customized look */
.messageSimple {
    padding: 10px !important;
    border: 1px solid #e8e8e8;
    border-radius: 4px;
    box-shadow: 2px 2px 3px rgba(0,0,0, 0.1);
}
/* END - Profile Posts customized look */
g.png
Reactions: mr.m0hamm4d
ارسال کننده
H4M3D
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
0.00 star(s) 0 امتیاز
بالا