آیکن منبع

افزونه 1 مدیریت مکان ذخیره سازی فایل های ضمیمه 1.2.2

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
1.2.2 (10-08-2016)
Updated S3 regions
Improved performance
Improved support for other add-ons
Fixed bug moving data with check permission turned on​
با تشکر از Saman Ice
1.2.0
بالا