آیکن منبع

تغییرات فایل 1 سفارشی سازی قسمت دانلود فایل های ضمیمه

پشتیبانی از نسخه های
1.4, 1.5
screenshot-parsforo ir 2015-09-16 19-01-09.png

کد زیر رو در قالب ها در attached_files با کد های موجود جایگزین کنید
کد
<xen:require css="attached_files.css" />

<xen:if is="{$attachment.thumbnailUrl}">
<div class="attachedFiles">
  <h4 class="attachedFilesHeader">{xen:phrase attached_files}:</h4>
  <ul class="attachmentList SquareThumbs"
    data-thumb-height="{xen:calc 'min(100, {$xenOptions.attachmentThumbnailDimensions} / 2)'}"
    data-thumb-selector="div.thumbnail > a">
    <xen:foreach loop="$post.attachments" value="$attachment">...
شما دسترسی کافی برای مشاهد کامل این منبع را ندارید. همین حالا ثبت نام کنید یا وارد سیستم شوید.
لایک ها Mani and HossEiN
ارسال کننده
H4M3D
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
0.00 star(s) 0 امتیاز

منابع بیشتر از H4M3D

بالا