بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه زنفورو را از این لینک دریافت نماید.
بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه فارسی ساز را از این لینک دریافت نماید.

افزونه ارسال ایمیل موضوعات جدید 1.6

Sends an email to the thread starter in specific forums.

 1. H4M3D
  پشتیبانی از نسخه های:
  • 1.4
  • 1.5
  ارسال ایمیل موضعاتی که کاربران در موضوعات ارسال می کنند البته کاربران و انجمن های که مشخص می کنیم

  Images