بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه زنفورو را از این لینک دریافت نماید.
بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه فارسی ساز را از این لینک دریافت نماید.

افزونه بستن خودکار موضوع بعد از تاریخ مشخص 1.3

Auto Lock

  1. H4M3D
    پشتیبانی از نسخه های:
    • 1.5
    بستن خودکار موضوع بعد از تاریخ مشخص