بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه زنفورو را از این لینک دریافت نماید.
بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه فارسی ساز را از این لینک دریافت نماید.

افزونه تعیین حداکثرتعداد پاسخ به موضوع 1.2

Thread Reply Limit

 1. H4M3D
  پشتیبانی از نسخه های:
  • 1.4
  • 1.5
  تعیین حداکثرتعداد پاسخ به موضوع

  Images