بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه زنفورو را از این لینک دریافت نماید.
بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه فارسی ساز را از این لینک دریافت نماید.

افزونه 26 Addons Bundle 2016-06-19

In this pack you will find the following addons

 1. OpencartDeveloper
  پشتیبانی از نسخه های:
  • 1.5
  1. ManageFakeUsers 1.4.3
  2. Attachment QR Codes 1.0.0 en-US
  3. audentio - drift-13_1 - 4 0 0
  4. BlackEnd Pro - PixelExit.com
  5. Brivium - Attachment Essential
  6. Brivium - Facebook Group to XenForo
  7. Brivium - Extra-Navigation-Menu-1.1.7
  8. Brivium - Sticky-Thread-using-Credits
  9. Chat 1.22.2
  10. CheckSimilarThreads
  11. convers_btn_profile_0.9
  12. Extra Portal 1.2.4
  13. ExtraThreadViewPermissions_1.1.0
  14. MessageAutoReplies
  15. nobita_CopyPostToGroup_1.0.5
  16. Report_Broken_Links-1.2
  17. sonnbLiveThread_1.2.0
  18. SOSBBCodes
  19. threadmarks_v1.1.5
  20. User Essentiel 2.0.7
  21. Waindigo_SocialGroups 1.2.1
  22. WhatsNew_1_1_0
  23. XboxLiveLeaderBoards 1.0.2
  24. XenBlog 1.0.11
  25. XenPorta-2-Portal-v1.1.7a
  26. xentt_1.0
  به دلیل مشکل سرعت داخل دارپ باکس اپلود شد