آیکن منبع

XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.12 1.5.12

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
پشتیبانی از نسخه های
1.5
نیاز به ویرایش مجوزهای گروه های کاربری
نیست

کد
Some of the changes in this release include:

  Add a CAPTCHA to account confirmation email resending if you've previously requested a resend recently to limit potential abuse.
  Limit the number of times you can change your email within a short period of time to limit potential abuse.
  Insert user change log records when two-step verification is enabled/disabled.
  Log profile post and profile post comment edits to the moderator log for consistency.
  Improved PHP 7.1 support with memory limit checks and numeric input handling.
  Allow autolinking to include links containing "[" characters.
  Allow the bounce parser to identify several other bounce message patterns.
  Maintain ICC profiles when using the Imagick image processor only if supported by Imagick.
  Move the Facebook logo sprite to be served locally as the existing URL no longer functions. (Note: this requires a new image within your image path: xenforo/connect_sprite.png.)
  Add some padding around the message content element to prevent characters from being cut off in certain specific cases.
  Fix sizing of the attachment thumbnail placeholder for non-image attachments when using a large thumbnail size.
  In messages, only output the "person" metadata for registered members.
  If the internal data path is a non-local path, ensure we use a local path for temporary files.
  Adjust several phrases to use the more general wording of "the site" rather than "the board".

See the Resolved Bug Reports forum for further information.

The following templates have had changes:

  account_confirm_resend
  attached_files.css
  attachment_editor
  attachment_upload_button
  attachment_upload_overlay
  facebook.css
  message_user_info
ارسال کننده
H4M3D
دانلود
31
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
5.00 star(s) 3 امتیاز

منابع بیشتر از H4M3D

بالا