آیکن منبع

افزونه 2 Shoutbox by Siropu 1.2.0

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
پشتیبانی از نسخه های
2.0
نیاز به ویرایش مجوزهای گروه های کاربری
هست
3780

Options
Shoutbox refresh interval - Allows you to set refresh interval for new messages. This option can be disabled
Maximum shout length - Set the maximum allows shout length
Shout display limit - Set the maximum number of shouts to display on page load
Delete shouts older than - Allows you to auto-delete shouts older than x days. Enable sound - Enable sound notification for new shouts. Enable avatars - Display user avatar in shout.
Allow BB codes - Controlls if BB codes are parsed or not. Footer - Allows you to add custom content (text, ads, etc) in the shoutbox footer.​
ارسال کننده
H4M3D
دانلود
10
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
0.00 star(s) 0 امتیاز

منابع بیشتر از H4M3D

آخرین بروزرسانی ها

  1. 1.2.0

    1.2.0
  2. 1.1.4

    Added option to autolink/embed URLs and media sites. Also, user mentions are now possible.
  3. 1.1.3

    1.1.3
بالا