منابع maryam

افزونه 2 [TH] Question and Answer Forums 1.1.0 Patch Level 1
افزونه پرسش و پاسخ در انجمن - [TH] Question and Answer Forums
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
Paid Registrations maryam
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
5
بروزرسانی شده
افزونه 2 GeoIP - Moderator Tools 1.0.0.1
IP Moderator برای افزودن اطلاعات GeoIP / اطلاعات موقعیت مکانی و ادغام Google Maps به منظور بهبود اطل
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
این افزودنی محدودیت شخصیت عنوان سفارشی را از 50 عدد تا 100 حرف افزایش می دهد.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Support Ticket System maryam
افزونه 2 Support Ticket System 3.1.0
این افزودنی به شما یک سیستم بلیط پیشرفته ارائه می دهد که به شما امکان می دهد مسائل مربوط به مشتریان
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
این افزودنی گزینه های ویجت اضافی برای نمایش اعضای آنلاین به تازگی و کاربران که اخیرا ثبت شده اند، فر
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Prefix Actions maryam
افزونه 2 Prefix Actions 2.0.5
این افزونه به شما امکان می دهد که هر گونه پیشوند را انتخاب کنید.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
User agent maryam
افزونه 2 User agent 2.2
اجازه می دهد تا ببینید انواع دستگاه اعضای مورد استفاده برای دیدن انجمن شما.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Trader maryam
افزونه 2 Trader 2.2
Add-on Trader برای کار در انجمن هایی که از موضوعات و پست ها برای توصیف اقلام برای فروش طراحی شده اند
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Thread View Count maryam
افزونه 2 Thread View Count 1.6
تعداد نمایشهای موضوع را با نوع بازدید کننده نشان می دهد.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Shopping Cart maryam
افزونه 2 Shopping Cart 1.3
این افزودنی برای مدیران طراحی شده است که مواردی برای فروش دارند.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Staff activity maryam
افزونه 2 Staff activity 1.6
فعالیت گروه های کاربری اداری و مدیریت را نشان می دهد.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
[JUM] Connected Accounts 2.1.0 maryam
افزونه 2 [JUM] Connected Accounts 2.1.0 2.1.0
به کاربران اجازه می دهد تا به راحتی و به سرعت وارد انجمن خود شوند.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
[Foro.Agency] Colored Username Everywhere maryam
نام کاربری رنگی در همه جا
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
Custom Slider maryam
افزونه 2 Custom Slider 2.1.2
اسلایدر سفارشی
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
2
بروزرسانی شده
Auto thread Thumbnail by Xenbros maryam
افزونه 2 Auto thread Thumbnail by Xenbros 1.1.1
Thread Thumbnail افزودن تصویر کوچک در انجمن انتخاب شده برای موضوع با استفاده از اولین پیوست های پیوس
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Thread Grid by Xenbros maryam
افزونه 2 Thread Grid by Xenbros 1.0.2
Thread Grid addon به شما این امکان را می دهد که Grid of threads را در انجمن انتخاب کنید.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Thread Thumbnail by AddonsLab maryam
افزونه 2 Thread Thumbnail by AddonsLab 1.8.1
محصول اجازه می دهد یک تصویر کوچک برای یک موضوع با استفاده از یکی از پیوست های متصل به موضوع تنظیم شو
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
[AL] Original Poster Highlight maryam
افزونه 2 [AL] Original Poster Highlight 1.2.0
افزودن یک روبان به نماد پوستر اصلی برای برجسته کردن کاربرانی که موضوع را آغاز کرده اند.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
بالا