افزونه های زنفورو

بهترین منابع

افزونه 2 [TH] UI.X 2.1.0 Patch Level 3
2.0.7 Patch Level 1
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
17
بروزرسانی شده
نمایش ارسال های مشابه - Similar threads maryam
نمایش نوشته های مشابه در انجمن
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
20
بروزرسانی شده
تبدیل سایر انجمن سازها به زنفورو 2
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
14
بروزرسانی شده
Multi Prefix maryam
اصتفاده از چند پیشوند
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
ایجاد خودکار موضوع تبریک تولد
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
DragonByte Mail یک لیست پستی حرفه ای با ویژگی های مدیریت اشتراک پیشرفته است.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
ایجاد گروه
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
  • ویژه شده
XenForo - Media Gallery
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
29
بروزرسانی شده
XF2 [8WR] XenPorta 2 maryam
افزونه ایجاد پرتال برای زنفورو
4.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
6
بروزرسانی شده
Conversation Essentials maryam
این افزودنی توابع و ویژگی های حیاتی را برای مشاهده و مدیریت مکالمات شخصی اضافه می کند.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
نمایش آگهی های خود
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
6
بروزرسانی شده
Thread Thumbnail by AddonsLab maryam
محصول اجازه می دهد یک تصویر کوچک برای یک موضوع با استفاده از یکی از پیوست های متصل به موضوع تنظیم شو
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
XF2 [8WR] Database Backup maryam
بک آپ دیتابیس
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
XF2 [8WR] XenMedio 2 (Media) PRO
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
Countdown maryam
Displays a Countdown widget.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Convert image maryam
Converts hot linked images to attachments.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Ban thread maryam
هنگامی که ممنوعیت صادر می شود، یک موضوع جدید به طور خودکار برای اعضای کارکنان ایجاد می شود.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Birthday calendar maryam
Shows members birthdays in a calendar.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Bump limit maryam
Prevents thread starter from bumping their thread until a certain time has expired.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Forum password maryam
Password protect forums and threads.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
بالا