افزونه های زنفورو

H4M3D
تبدیل لینک های خارجی به داخلی
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
1
بروزرسانی شده
H4M3D
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
1
بروزرسانی شده
H4M3D
5.00 star(s) 1 ratings
دانلود
10
بروزرسانی شده
H4M3D
ایجاد گروه های دسته جمعی توسط کاربران
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
10
بروزرسانی شده
H4M3D
A fully-supported version of my popular XenCarta addon.
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
4
بروزرسانی شده
H4M3D
تغییر دلخواه در قالب با XenCore
5.00 star(s) 1 ratings
دانلود
21
بروزرسانی شده
H4M3D
Provide your members with additional username, thread, and post functions.
5.00 star(s) 1 ratings
دانلود
2
بروزرسانی شده
Credits Premium v2.0.8 H4M3D
This add-on involves in almost activities on Xenforo with a lot of functions. It controls the whole
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
12
بروزرسانی شده
[Brivium] Credits Resource Integration H4M3D
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
2
بروزرسانی شده
H4M3D
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
8
بروزرسانی شده
H4M3D
5.00 star(s) 1 ratings
دانلود
11
بروزرسانی شده
H4M3D
Teamspeak Integration
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
3
بروزرسانی شده
نمایش چندگانه پیام های خصوصی H4M3D
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
4
بروزرسانی شده
Ads Manager by Siropu H4M3D
اضافه کردن و فروش تبلیغات از جمله بنر متن کد تگ لینک و غیر
5.00 star(s) 1 ratings
دانلود
8
بروزرسانی شده
H4M3D
پرتال زنفورو xenporta2
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
3
بروزرسانی شده
H4M3D
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
2
بروزرسانی شده
H4M3D
Tapatalk Forum App for xenForo - iOS / Android / Blackberry mobile app
0.00 star(s) 0 ratings
دانلود
27
بروزرسانی شده
H4M3D
افزونه چت Siropu
5.00 star(s) 1 ratings
دانلود
37
بروزرسانی شده
H4M3D
5.00 star(s) 2 ratings
دانلود
11
بروزرسانی شده
H4M3D
5.00 star(s) 1 ratings
دانلود
24
بروزرسانی شده