افزونه های زنفورو

بهترین منابع

BB-code poster
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
2
بروزرسانی شده
افزونه ای که به کمکش میشه موضوعات مباحث را بر اساس حروف الفبا نمایش داد
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
Mobile Push Notifications for XenForo
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
This add-on allows you to create a Premium Page! (5 columns and 8 rows)
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
کاهش حجم تصاویر ضمیمه
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
16
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
5
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
12
بروزرسانی شده
تبدیل لینک های خارجی به داخلی
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
7
بروزرسانی شده
ایجاد گروه های دسته جمعی توسط کاربران
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
13
بروزرسانی شده
A fully-supported version of my popular XenCarta addon.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
تغییر دلخواه در قالب با XenCore
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
23
بروزرسانی شده
Provide your members with additional username, thread, and post functions.
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
Credits Premium v2.0.8 H4M3D
This add-on involves in almost activities on Xenforo with a lot of functions. It controls the whole
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
12
بروزرسانی شده
[Brivium] Credits Resource Integration H4M3D
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
9
بروزرسانی شده
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
16
بروزرسانی شده
بالا