خبر انتشار XenForo Resource Manager نسخه 1.2.0

H4M3D

مدیر کل
#1
نسخه 1.2.0 مدیریت منابع منتشر شد این نسخه که فقط با زنفورو نسخه 1.5.0 به بالا کار میکند دارای ویژگی های مثل برچسپ گداری و یک پارچه سازی کامل با زنفور می باشد