آموزش 1 قالب های شرطی

  • شروع کننده موضوع H4M3D
  • تاریخ شروع

H4M3D

مدیر کل
#1
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد
قالب های شرطی - قالب های شرطی

نمایش محتوا برای کاربرانی که وارد انجمن شدن و مخفی کردن از مهمان ها
کد
<xen:if is="{$visitor.user_id}">content</xen:if>
نمایش محتوی برای مهمان ها و مخفی کردن از کاربران
کد
<xen:if is="!{$visitor.user_id}">content</xen:if>
نمایش محتوا برای کاربرانی که وارد انجمن شدن و مخفی کردن از مهمان ها
کد
<xen:if is="{$visitor.user_id}">content</xen:if>
نمایش محتوی برای مهمان ها و مخفی کردن از کاربران
کد
<xen:if is="!{$visitor.user_id}">content</xen:if>
نمایش محتوی...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
لایک ها msmo