تغییرات قالب 1 آموزش ایجادپیشوند های موضوع سفارشی

وطن وب هاست


mr.m0hamm4d

عاقا محمد :)
کاربر
#1
M0HAM4D منبع جدیدی ارسال کرد
آموزش ایجادپیشوند های موضوع سفارشی - آموزش ایجادپیشوند های موضوع سفارشی

آموزش ایجادپیشوند های موضوع سفارشی (تبدیل شده از یکی از آموزش های سایت vbiran.ir)

شات

مشاهده پیوست 367

این کد هارو به extra.css اضافه کنید
کد
.prefixorang{font: 11px yekan;color: #fff;background: linear-gradient(135deg, rgb(245, 105, 12) 0%, rgb(245, 174, 118) 50%, rgb(245, 105, 12) 50%, rgb(245, 105, 12) 100%) repeat scroll 0% 0% transparent;padding: 0 5px 2px 5px;border-radius: 3px;font-weight: bold;opacity: 0.8;
}
.prefixred{
font: 11px yekan; color:...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 

shigr

کاربر
#2
سلام من موارد انجام دادم اما تغییری مشاهد نشد شکل از کجاست ؟
 
#4
کد
.prefix.white {
  color: black;
  background-color: white;
  border-color: black;
}
.prefix.a {
  color: black;
  background-color: aqua;
  border-color: black;
}
.prefix.b {
  color: yellow;
  background-color: brown;
  border-color: yellow;
}
.prefix.c {
  color: brown;
  background-color: Chartreuse;
  border-color: brown;
}
.prefix.d {
  color: white;
  background-color: crimson;
  border-color: white;
}
.prefix.e {
  color: white;
  background-color: blue;
  border-color: white;
}
.prefix.f {
  color: red;
  background-color: DarkGreen;
  border-color: red;
}
.prefix.g {
  color: black;
  background-color: Darkorange;
  border-color: black;
}
.prefix.h {
  color: black;
  background-color: DeepPink;
  border-color: black;
}
.prefix.go {
  color: brown;
  background-color: Gold;
  border-color: brown;
}
.prefix.i {
  color: white;
  background-color: Navy;
  border-color: white;
}
.prefix.re {
  color: gold;
  background-color: red;
  border-color: gold;
}

.prefix.j {
  color: black;
  background-color: Wheat;
  border-color: black;
}

.prefix.k {
  color: white;
  background-color: CadetBlue;
  border-color: white;
}

.prefix.l {
  color: white;
  background-color: DimGrey;
  border-color: white;
}

.prefix.m {
  color: black;
  background-color: Gainsboro;
  border-color: black;
}

.prefix.n {
  color: brown;
  background-color: LightGreen;
  border-color: brown;
}

.prefix.o {
  color: white;
  background-color: MediumSlateBlue;
  border-color: white;
}

.prefix.p {
  color: white;
  background-color: Olive;
  border-color: white;
}

.prefix.q {
  color: black;
  background-color: OrangeRed;
  border-color: black;
}
میشه این کد ها رو تغییر بدید لطفا برام؟ اسماش هم عوض نشه لطفا:rolleyes::rolleyes::D:D
 
آخرین ویرایش