آیکن منبع

تغییرات قالب 2 سفارشی سازی ابزار کنترل در پست

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد

سفارشی سازی ابزار کنترل در پست - Custom Action Bar

مشاهده پیوست 3749
کد زیر را در extra.less اضافه کنید
Less:
.actionBar-action--edit:before, .actionBar-action--report:before, .actionBar-action--ip:before, .actionBar-action--delete:before, .actionBar-action--spam:before, .actionBar-action--warn:before

{

display: inline-block;

font-family: FontAwesome;

font-size: inherit;

text-rendering: auto;

-webkit-font-smoothing: antialiased;

margin-right: 5px;

}   .actionBar-action--edit:before

{

content: "\f040";

}...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
بالا