آیکن منبع

تغییرات قالب 2 جداسازی موضوعات عادی از مهم

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد

جداسازی موضوعات عادی از مهم - جداسازی موضوعات عادی از مهم

جداسازی موضوعات عادی از مهم
مشاهده پیوست 3750
در قالب ها forum_view زیر کد
کد:
<xf:macro template="thread_list_macros" name="item" arg-thread="{$thread}" arg-forum="{$forum}" />
             </xf:foreach>
            </div>
این کد را وارد کنید
کد:
<xf:if is="{$stickyThreads}">
     <hr class="stickySeparator"/>
    </xf:if>
و کد زیر را در extra.less اضافه کنید
CSS:
.stickySeparator {
 height: 12px;
 background-color...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
بالا