آیکن منبع

XF XenForo 2.0.1 2.0.1

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد

XenForo 2.0.1 - XenForo 2.0.1

کد:
    Many importer-related improvements and bug fixes.
    Prevent errors if the set_time_limit function is disabled. Warn during installation and upgrades if this is true.
    When cleaning up permissions in the control panel, remove orphaned permission entries to prevent unexected indications that a user/group have custom permissions.
    Move the page background to p-pageWrapper element to prevent it from shifting when an overlay is displayed.
    Fix the...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 

ir4mt

کاربر
@H4M3D بالاخره این نسخه رو پیشنهاد می دید نصب کنیم یا هنور افزونه هاش تکمیل نشده و ایراد داره؟
 
بالا