آیکن منبع

XF XenForo 2.0.1 2.0.1

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد

XenForo 2.0.1 - XenForo 2.0.1

کد:
    Many importer-related improvements and bug fixes.
    Prevent errors if the set_time_limit function is disabled. Warn during installation and upgrades if this is true.
    When cleaning up permissions in the control panel, remove orphaned permission entries to prevent unexected indications that a user/group have custom permissions.
    Move the page background to p-pageWrapper element to prevent it from shifting when an overlay is displayed.
    Fix the...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 

ir4mt

کاربر
H4M3D H4M3D بالاخره این نسخه رو پیشنهاد می دید نصب کنیم یا هنور افزونه هاش تکمیل نشده و ایراد داره؟
 
بالا