پشتیبانی حذف پیام های گفتگو

amirvahidi

کاربر
#1
یه سوال
ایا میشه در زنفورو دو پیام های درون گفتگو را حذف کرد