آیکن منبع

افزونه 2 [XFA] Core 1.1.1

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد

[XFA] Core - Toolbox for our xF2 add-ons.

پیش نیاز افزونه های xen-factory.com
کد:
  New form row/element macros:
    FA picker
    Date and time input
    Duration input
    Enhanced color picker with JS callback support upon color selection
  Extension of node entity/repository in order to always retrieve LastPoster information as entity along node
  PayPal Adaptive payment solution with adequate xF services
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
بالا