پشتیبانی تاپیک جامع گزارش خطای سرور در زنفرو

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
ممنون از نظر شما
این نسخه رو نصب کردم اما ارر زیر داد باید چیکار کنم درست بشه؟
کد:
The following errors occurred while verifying that your server can run XenForo:
Your server has disabled a fundamental core PHP function fpassthru via the disable_functions directive in php.ini. This will cause unexpected problems in XenForo.
Please correct these errors and try again.
این فایل رو تو مسیر src/xf/install جایگزین قبلی کن نصب کنید
 

پیوست ها

 • 3.8 کیلوبایت بازدیدها: 6

senator

کاربر
درود
2 روزی هست با این خطاها مواجهم دلیلش چیه؟
1397-08-20 12_24_38-.png

ErrorException: Template error: Template public:forum_list is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'forum_list')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'forum_list')
#4 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('forum_list', Array)
#5 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(48): XF\Template\Template->render()
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(332): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Forum\\Listin...', 'public:forum_li...', Array)
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(303): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(329): XF\App->run()
#11 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#12 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(1) "/"
 ["referrer"] => string(43) "https://forum.apktools.ir/admin.php?styles/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}
ErrorException: Template error: Template public:pAGE_CONTAINER is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'PAGE_CONTAINER')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'PAGE_CONTAINER')
#4 src/XF/Pub/App.php(462): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array)
#5 src/XF/App.php(1766): XF\Pub\App->renderPageHtml('', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(310): XF\App->renderPage('', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#8 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#9 src/XF.php(329): XF\App->run()
#10 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#11 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(1) "/"
 ["referrer"] => string(43) "https://forum.apktools.ir/admin.php?styles/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}
ErrorException: Template error: Template public:af_forumstats_results is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'af_forumstats_r...')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'af_forumstats_r...')
#4 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('af_forumstats_r...', Array)
#5 src/XF/Mvc/Renderer/Json.php(81): XF\Template\Template->render()
#6 src/XF/Mvc/Renderer/Json.php(65): XF\Mvc\Renderer\Json->renderHtmlFallback('', 'public:af_forum...', Array)
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(332): XF\Mvc\Renderer\Json->renderView('', 'public:af_forum...', Array)
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(303): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Json), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#9 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'json')
#10 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#11 src/XF.php(329): XF\App->run()
#12 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#13 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(130) "/forum-stats/2/results?_xfRequestUri=%2F&_xfWithData=1&_xfToken=1541854653%2Cfb2fff52cf3ebddc2d6261af8e0d49bc&_xfResponseType=json"
 ["referrer"] => string(26) "https://forum.apktools.ir/"
 ["_GET"] => array(4) {
  ["_xfRequestUri"] => string(1) "/"
  ["_xfWithData"] => string(1) "1"
  ["_xfToken"] => string(43) "1541854653,fb2fff52cf3ebddc2d6261af8e0d49bc"
  ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}
ErrorException: Template error: Template public:thread_view is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'thread_view')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'thread_view')
#4 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('thread_view', Array)
#5 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(48): XF\Template\Template->render()
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(332): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Thread\\View', 'public:thread_v...', Array)
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(303): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(329): XF\App->run()
#11 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#12 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(104) "/threads/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%B1.7406/"
 ["referrer"] => bool(false)
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}
ErrorException: Template error: Template public:af_forumstats_results is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'af_forumstats_r...')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'af_forumstats_r...')
#4 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('af_forumstats_r...', Array)
#5 src/XF/Mvc/Renderer/Json.php(81): XF\Template\Template->render()
#6 src/XF/Mvc/Renderer/Json.php(65): XF\Mvc\Renderer\Json->renderHtmlFallback('', 'public:af_forum...', Array)
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(332): XF\Mvc\Renderer\Json->renderView('', 'public:af_forum...', Array)
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(303): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Json), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#9 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'json')
#10 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#11 src/XF.php(329): XF\App->run()
#12 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#13 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(130) "/forum-stats/2/results?_xfRequestUri=%2F&_xfWithData=1&_xfToken=1541854653%2Cfb2fff52cf3ebddc2d6261af8e0d49bc&_xfResponseType=json"
 ["referrer"] => string(26) "https://forum.apktools.ir/"
 ["_GET"] => array(4) {
  ["_xfRequestUri"] => string(1) "/"
  ["_xfWithData"] => string(1) "1"
  ["_xfToken"] => string(43) "1541854653,fb2fff52cf3ebddc2d6261af8e0d49bc"
  ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}
 

majid_comp

مجید آقابیگلوئی
مدیر
درود
2 روزی هست با این خطاها مواجهم دلیلش چیه؟
مشاهده پیوست 5204

ErrorException: Template error: Template public:forum_list is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'forum_list')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'forum_list')
#4 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('forum_list', Array)
#5 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(48): XF\Template\Template->render()
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(332): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Forum\\Listin...', 'public:forum_li...', Array)
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(303): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(329): XF\App->run()
#11 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#12 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(1) "/"
 ["referrer"] => string(43) "https://forum.apktools.ir/admin.php?styles/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}
ErrorException: Template error: Template public:pAGE_CONTAINER is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'PAGE_CONTAINER')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'PAGE_CONTAINER')
#4 src/XF/Pub/App.php(462): XF\Template\Templater->renderTemplate('PAGE_CONTAINER', Array)
#5 src/XF/App.php(1766): XF\Pub\App->renderPageHtml('', Array, Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(310): XF\App->renderPage('', Object(XF\Mvc\Reply\View), Object(XF\Mvc\Renderer\Html))
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#8 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#9 src/XF.php(329): XF\App->run()
#10 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#11 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(1) "/"
 ["referrer"] => string(43) "https://forum.apktools.ir/admin.php?styles/"
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}
ErrorException: Template error: Template public:af_forumstats_results is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'af_forumstats_r...')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'af_forumstats_r...')
#4 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('af_forumstats_r...', Array)
#5 src/XF/Mvc/Renderer/Json.php(81): XF\Template\Template->render()
#6 src/XF/Mvc/Renderer/Json.php(65): XF\Mvc\Renderer\Json->renderHtmlFallback('', 'public:af_forum...', Array)
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(332): XF\Mvc\Renderer\Json->renderView('', 'public:af_forum...', Array)
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(303): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Json), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#9 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'json')
#10 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#11 src/XF.php(329): XF\App->run()
#12 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#13 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(130) "/forum-stats/2/results?_xfRequestUri=%2F&_xfWithData=1&_xfToken=1541854653%2Cfb2fff52cf3ebddc2d6261af8e0d49bc&_xfResponseType=json"
 ["referrer"] => string(26) "https://forum.apktools.ir/"
 ["_GET"] => array(4) {
  ["_xfRequestUri"] => string(1) "/"
  ["_xfWithData"] => string(1) "1"
  ["_xfToken"] => string(43) "1541854653,fb2fff52cf3ebddc2d6261af8e0d49bc"
  ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}
ErrorException: Template error: Template public:thread_view is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'thread_view')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'thread_view')
#4 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('thread_view', Array)
#5 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(48): XF\Template\Template->render()
#6 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(332): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Thread\\View', 'public:thread_v...', Array)
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(303): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#9 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#10 src/XF.php(329): XF\App->run()
#11 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#12 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(104) "/threads/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%B1.7406/"
 ["referrer"] => bool(false)
 ["_GET"] => array(0) {
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}
ErrorException: Template error: Template public:af_forumstats_results is unknown . src/XF/Template/Templater.php:584

Stack trace
کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Template public...', '/home/bahalbax/...', 584, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(584): trigger_error('Template public...', 512)
#2 src/XF/Template/Templater.php(539): XF\Template\Templater->getTemplateData('public', 'af_forumstats_r...')
#3 src/XF/Template/Templater.php(1249): XF\Template\Templater->getTemplateCode('public', 'af_forumstats_r...')
#4 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('af_forumstats_r...', Array)
#5 src/XF/Mvc/Renderer/Json.php(81): XF\Template\Template->render()
#6 src/XF/Mvc/Renderer/Json.php(65): XF\Mvc\Renderer\Json->renderHtmlFallback('', 'public:af_forum...', Array)
#7 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(332): XF\Mvc\Renderer\Json->renderView('', 'public:af_forum...', Array)
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(303): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Json), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#9 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'json')
#10 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#11 src/XF.php(329): XF\App->run()
#12 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#13 {main}
وضعیت درخواست
کد:
array(4) {
 ["url"] => string(130) "/forum-stats/2/results?_xfRequestUri=%2F&_xfWithData=1&_xfToken=1541854653%2Cfb2fff52cf3ebddc2d6261af8e0d49bc&_xfResponseType=json"
 ["referrer"] => string(26) "https://forum.apktools.ir/"
 ["_GET"] => array(4) {
  ["_xfRequestUri"] => string(1) "/"
  ["_xfWithData"] => string(1) "1"
  ["_xfToken"] => string(43) "1541854653,fb2fff52cf3ebddc2d6261af8e0d49bc"
  ["_xfResponseType"] => string(4) "json"
 }
 ["_POST"] => array(0) {
 }
}

مشکل از قالبتونه.با قالب اصلی زنفورو تست کنید ببینید ارور میده یا نه
 

Mohammadreza_v

Good Boy
کاربر
XF\Db\Exception: MySQL query error [1364]: Field 'seo' doesn't have a default value in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 212
 1. XF\Db\AbstractStatement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 196
 2. XF\Db\Mysqli\Statement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 78
 3. XF\Db\Mysqli\Statement->execute() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 79
 4. XF\Db\AbstractAdapter->query() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 161
 5. XF\Db\AbstractAdapter->insert() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1389
 6. XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1121
 7. XF\Mvc\Entity\Entity->save() in src/XF/Mvc/FormAction.php at line 69
 8. XF\Mvc\FormAction->XF\Mvc\{closure}() in src/XF/Mvc/FormAction.php at line 159
 9. XF\Mvc\FormAction->run() in src/XF/Admin/Controller/AbstractPrefix.php at line 126
 10. XF\Admin\Controller\AbstractPrefix->actionSave() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 249
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 89
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 41
 13. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 1931
 14. XF\App->run() in src/XF.php at line 328
 15. XF::runApp() in admin.php at line 13

دوستان مشکل کجاست بنظرتون؟ میخواستم پیشوند جدید بسازم این مشکل پیش اومد
 

H4M3D

مدیر کل
از phpadmin تیبل xf_forum رو پیدا کن از Structure همین تیبل seo رو drop کن البته قبلش حتما بکاپ بگیر.
 

Mohammadreza_v

Good Boy
کاربر
XF\Db\Exception: MySQL query error [1364]: Field 'seo' doesn't have a default value in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 212
 1. XF\Db\AbstractStatement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 196
 2. XF\Db\Mysqli\Statement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 78
 3. XF\Db\Mysqli\Statement->execute() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 79
 4. XF\Db\AbstractAdapter->query() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 161
 5. XF\Db\AbstractAdapter->insert() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1389
 6. XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1121
 7. XF\Mvc\Entity\Entity->save() in src/XF/Mvc/FormAction.php at line 69
 8. XF\Mvc\FormAction->XF\Mvc\{closure}() in src/XF/Mvc/FormAction.php at line 159
 9. XF\Mvc\FormAction->run() in src/XF/Admin/Controller/AbstractPrefix.php at line 126
 10. XF\Admin\Controller\AbstractPrefix->actionSave() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 249
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 89
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 41
 13. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 1931
 14. XF\App->run() in src/XF.php at line 328
 15. XF::runApp() in admin.php at line 13
دوستان مشکل کجاست بنظرتون؟ میخواستم پیشوند جدید بسازم این مشکل پیش اومد
کسی نمیدونه مشکل از کجاست؟
 

Mohammadreza_v

Good Boy
کاربر
XF\Db\Exception: MySQL query error [1364]: Field 'seo' doesn't have a default value in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 212
 1. XF\Db\AbstractStatement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 196
 2. XF\Db\Mysqli\Statement->getException() in src/XF/Db/Mysqli/Statement.php at line 78
 3. XF\Db\Mysqli\Statement->execute() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 79
 4. XF\Db\AbstractAdapter->query() in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 161
 5. XF\Db\AbstractAdapter->insert() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1389
 6. XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1121
 7. XF\Mvc\Entity\Entity->save() in src/XF/Mvc/FormAction.php at line 69
 8. XF\Mvc\FormAction->XF\Mvc\{closure}() in src/XF/Mvc/FormAction.php at line 159
 9. XF\Mvc\FormAction->run() in src/XF/Admin/Controller/AbstractPrefix.php at line 126
 10. XF\Admin\Controller\AbstractPrefix->actionSave() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 249
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 89
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 41
 13. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 1931
 14. XF\App->run() in src/XF.php at line 328
 15. XF::runApp() in admin.php at line 13
دوستان مشکل کجاست بنظرتون؟ میخواستم پیشوند جدید بسازم این مشکل پیش اومد
این مشکل فقط وقتی پیش میاد که شما قبل از حذف افزونه اونو غیرفعال کرده باشی!

ما اول اینو غیرفعال کرده بودیم و اون قسمت از انجمن که پیشوند جدید میسازیم تست نکرده بودیم وقتی خواستیم پیشوند بزنیم ارور داد که مربوط به همین افزونه بود

بعد که حذف هم کردیم حل نشد حتی آقا حامد گفت تیبلشو از دیتابیس حذف کنیم اما بازم با اینکار مشکل حل نشد!

بکاپی که تو سرور برای چند روز پیش بود رو ریستور کردیم ایندفعه بجای غیرفعال و حذف کردنش مستقیم حذفش کردیم و این ارور هم دیگه داده نشد !

اینارم گفتم که کسی خواست این افزونه رو اگه داشت استفاده نکنه کلا حذفش کنه تا ارور نگیره :)
 

rezaa_225

کاربر
سلام خسته نباشید
من با چنین خطاهایی مواجه شدم آیا مشکلی برای انجمن پیش نمیاد؟ یا افزونه رو پاک کنم؟
5382
 

majid_comp

مجید آقابیگلوئی
مدیر
سلام خسته نباشید
من با چنین خطاهایی مواجه شدم آیا مشکلی برای انجمن پیش نمیاد؟ یا افزونه رو پاک کنم؟
مشاهده پیوست 5382
با سلام
این خطاها مشکلی برا زنفورو پیش نمیاره
این خطا بخاطر این بوجود میاد که افزونه پس از انتشار دیباگ میشه و سازنده مجدد خروجی نمیگیره

افزونه زرینپال بعد از انتشار مشکلی داشت که دستی اونو رفع کردم بخاطر همین این خطاها بوجود امده

نسخه بعدی یک ماه بعد منتشر خواهد شد.ایرادات جزئی گرفته خواهد شد و تغییراتی در افزونه بوجود خواهم اورد
 

rezaa_225

کاربر
با سلام
این خطاها مشکلی برا زنفورو پیش نمیاره
این خطا بخاطر این بوجود میاد که افزونه پس از انتشار دیباگ میشه و سازنده مجدد خروجی نمیگیره

افزونه زرینپال بعد از انتشار مشکلی داشت که دستی اونو رفع کردم بخاطر همین این خطاها بوجود امده

نسخه بعدی یک ماه بعد منتشر خواهد شد.ایرادات جزئی گرفته خواهد شد و تغییراتی در افزونه بوجود خواهم اورد
ممنون از پاسخ خوبتون
بی صبرانه منتظر نسخه بعدی هستیم
با تشکر از شما
 

Megaman

کاربر تایید شده
سلام
مشکل این ارور چیه؟
بالای صفحه ،گاهی اوقات میاد گاهی اوقات هم نمیاد !!!!!
5410


این هم گزارش خطای سرور که تا الان 73316تاست:

5411

و کد استاک ترک:

HTML:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(512, 'Cannot call met...', '/home/azaxir/22...', 927, Array)
#1 src/XF/Template/Templater.php(927): trigger_error('Cannot call met...', 512)
#2 internal_data/code_cache/templates/l2/s12/public/post_macros.php(127): XF\Template\Templater->method(NULL, 'isMemberOf', Array)
#3 src/XF/Template/Templater.php(663): XF\Template\Templater->{closure}(Object(AddonFlare\ForumStats\XF\Template\Templater), Array, Array)
#4 internal_data/code_cache/templates/l2/s12/public/thread_view.php(561): XF\Template\Templater->callMacro('post_macros', 'post', Array, Array)
#5 src/XF/Template/Templater.php(1250): XF\Template\Templater->{closure}(Object(AddonFlare\ForumStats\XF\Template\Templater), Array)
#6 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('public:thread_v...', Array)
#7 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(48): XF\Template\Template->render()
#8 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(332): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Thread\\View', 'public:thread_v...', Array)
#9 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(303): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#10 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(44): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#11 src/XF/App.php(1931): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#12 src/XF.php(329): XF\App->run()
#13 index.php(13): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#14 {main}
ممنون میشم اگه وقت بزارید راهنمایی کنید . با سپاس
 

soheilnew

کاربر تایید شده
سلام
خطاهای زیر بخاطر چیه :

کد:
   ErrorException: Template error: in_array() expects parameter 2 to be array, null given src/addons/KL/ProfilePostBBCode/Listener/Template/ProfilePost.php:36

کد:
#0 [internal function]: XF\Template\Templater->handleTemplateError(2, 'in_array() expe...', '/home/novelcaf/...', 36, Array)
#1 src/addons/KL/ProfilePostBBCode/Listener/Template/ProfilePost.php(36): in_array('member_view', NULL)
#2 [internal function]: KL\ProfilePostBBCode\Listener\Template\ProfilePost::extendPostMacro(Object(ThemeHouse\UIX\XF\Template\Templater), 'public', 'kl_ppbbc_profil...', 'kl-ppbbc-profil...', Array, Array)
#3 src/XF/Extension.php(50): call_user_func_array(Array, Array)
#4 src/XF/App.php(2647): XF\Extension->fire('templater_macro...', Array, 'public:kl_ppbbc...')
#5 src/XF/Template/Templater.php(682): XF\App->fire('templater_macro...', Array, 'public:kl_ppbbc...')
#6 internal_data/code_cache/templates/l2/s13/public/profile_post_macros.php(977): XF\Template\Templater->callMacro('kl_ppbbc_profil...', 'kl-ppbbc-profil...', Array, Array)
#7 src/XF/Template/Templater.php(701): XF\Template\Templater->{closure}(Object(ThemeHouse\UIX\XF\Template\Templater), Array, Array)
#8 internal_data/code_cache/templates/l2/s13/public/widget_new_profile_posts.php(38): XF\Template\Templater->callMacro('profile_post_ma...', 'submit', Array, Array)
#9 src/XF/Template/Templater.php(1301): XF\Template\Templater->{closure}(Object(ThemeHouse\UIX\XF\Template\Templater), Array)
#10 src/XF/Widget/WidgetRenderer.php(62): XF\Template\Templater->renderTemplate('widget_new_prof...', Array)
#11 src/XF/Widget/WidgetRenderer.php(67): XF\Widget\WidgetRenderer->render()
#12 src/XF/Template/Templater.php(1620): XF\Widget\WidgetRenderer->__toString()
#13 internal_data/code_cache/templates/l2/s13/public/forum_list.php(226): XF\Template\Templater->widgetPosition('forum_list_side...', Array)
#14 src/XF/Template/Templater.php(1301): XF\Template\Templater->{closure}(Object(ThemeHouse\UIX\XF\Template\Templater), Array)
#15 src/XF/Template/Template.php(24): XF\Template\Templater->renderTemplate('forum_list', Array)
#16 src/XF/Mvc/Renderer/Html.php(48): XF\Template\Template->render()
#17 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(418): XF\Mvc\Renderer\Html->renderView('XF:Forum\\Listin...', 'public:forum_li...', Array)
#18 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(400): XF\Mvc\Dispatcher->renderView(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#19 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(360): XF\Mvc\Dispatcher->renderReply(Object(XF\Mvc\Renderer\Html), Object(XF\Mvc\Reply\View))
#20 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(53): XF\Mvc\Dispatcher->render(Object(XF\Mvc\Reply\View), 'html')
#21 src/XF/App.php(2177): XF\Mvc\Dispatcher->run()
#22 src/XF.php(390): XF\App->run()
#23 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
#24 {main}
 

پیوست ها

saman

کاربر
سلام دوستان گل
میشه راهنمایی بفرمایید این خطا برای چی بوجود میاد و چطور رفع کنم ؟

در حال انتقال از ویبولتن 4 هستم تا مرحله 16 پیش میره و به ارسالها میرسه حدود 19800 تا از پستها رو میاره اما بعد این ارور رو میده

InvalidArgumentException: Received invalid UTF-8 for string column [message] in src/XF/Import/Data/EntityEmulator.php at line 155
 
بالا