پشتیبانی چگونه در بالای انجمن ها (زیر هدر) بخش لینک های ویژه را اضافه کنم ؟

وطن وب هاست


soheilnew

کاربر تایید شده
سلام
میخوام در زیر هدر چند تا لینک اضافه کنم
مثلا لینک های اموزش کار با انجمن و قوانین و ...
مثلا 3 ردیف باشه و سه ستون
یا چهار ردیف و سه ستون
مانند عکس زیر
Capture.JPG
 

ir4mt

کاربر
اگر از زنفرو 2 استفاده میکنید وارد مرکز مدیریت زنفرو بشید:
1- بخش شکل و ظاهر > ویجت ها
اینجا ویجت هارو میشه در سایدبار و بالا و پایین و بخش های مختلف انجمن قرار داد.

2- دکمه اضافه کردن ویجت رو بزنید و نوعش رو HTML بزارید.

wgt.jpg

3- شما باید این بخش هارو تکمیل کنید:

wgtt.jpg
- در Widget key یک چیزی الکی بنویسید.
- عنوان هم میتونید مثلا بنویسید پیوند های مفید.
- نشون کردن Forum overview: Top یعنی این کدها در بخش بالایی انجمن نمایش داده بشن. میتونید خودتون دستکاریش کنید تا بخش های دیگه انجمن رو هم ببینید.

- themplate همون بخشیه که شما باید کد لینک هاتون رو بزارید:
همه این کدهارو داخل بخش themplate کپی کنید.
طبق این کد شما لینک و عنوانش رو ویرایش کنید:
لینک شما: همون عنوان لینک هست
سایت گوگل هم همون نشانی لینکی هست که میخوایید بدید


HTML:
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;">&nbsp;</div>
نتیجه این کد ها:

gtgt.jpg

اگر نیاز به تغییر در کد داشتید بگید براتون تغییر بدم.
 

soheilnew

کاربر تایید شده
اگر از زنفرو 2 استفاده میکنید وارد مرکز مدیریت زنفرو بشید:
1- بخش شکل و ظاهر > ویجت ها
اینجا ویجت هارو میشه در سایدبار و بالا و پایین و بخش های مختلف انجمن قرار داد.

2- دکمه اضافه کردن ویجت رو بزنید و نوعش رو HTML بزارید.

مشاهده پیوست 4683

3- شما باید این بخش هارو تکمیل کنید:

مشاهده پیوست 4684
- در Widget key یک چیزی الکی بنویسید.
- عنوان هم میتونید مثلا بنویسید پیوند های مفید.
- نشون کردن Forum overview: Top یعنی این کدها در بخش بالایی انجمن نمایش داده بشن. میتونید خودتون دستکاریش کنید تا بخش های دیگه انجمن رو هم ببینید.

- themplate همون بخشیه که شما باید کد لینک هاتون رو بزارید:
همه این کدهارو داخل بخش themplate کپی کنید.
طبق این کد شما لینک و عنوانش رو ویرایش کنید:
لینک شما: همون عنوان لینک هست
سایت گوگل هم همون نشانی لینکی هست که میخوایید بدید


HTML:
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;">&nbsp;</div>
نتیجه این کد ها:

مشاهده پیوست 4685

اگر نیاز به تغییر در کد داشتید بگید براتون تغییر بدم.
مرسی
ولی من از نسخه 1 زنفورو استفاده میکنم
 

soheilnew

کاربر تایید شده
اگر از زنفرو 2 استفاده میکنید وارد مرکز مدیریت زنفرو بشید:
1- بخش شکل و ظاهر > ویجت ها
اینجا ویجت هارو میشه در سایدبار و بالا و پایین و بخش های مختلف انجمن قرار داد.

2- دکمه اضافه کردن ویجت رو بزنید و نوعش رو HTML بزارید.

مشاهده پیوست 4683

3- شما باید این بخش هارو تکمیل کنید:

مشاهده پیوست 4684
- در Widget key یک چیزی الکی بنویسید.
- عنوان هم میتونید مثلا بنویسید پیوند های مفید.
- نشون کردن Forum overview: Top یعنی این کدها در بخش بالایی انجمن نمایش داده بشن. میتونید خودتون دستکاریش کنید تا بخش های دیگه انجمن رو هم ببینید.

- themplate همون بخشیه که شما باید کد لینک هاتون رو بزارید:
همه این کدهارو داخل بخش themplate کپی کنید.
طبق این کد شما لینک و عنوانش رو ویرایش کنید:
لینک شما: همون عنوان لینک هست
سایت گوگل هم همون نشانی لینکی هست که میخوایید بدید


HTML:
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;"><a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; |&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="https://www.google.com/" target="_blank">لینک شما</a></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<div class="block-body block-row" style="text-align: center;">&nbsp;</div>
نتیجه این کد ها:

مشاهده پیوست 4685

اگر نیاز به تغییر در کد داشتید بگید براتون تغییر بدم.
این افزونه هایی که نصب کردم با ارتقای انجمن به ورژن 2 از کار میفتن ؟
 

ir4mt

کاربر
راه حل دیگه ای هم برای قرار دادن نوشته و لینک یا هر کد HTML در بالای انجمن هست.

این بخش رو که گفتید به راحتی با "اعلامیه ها" میشه ایجاد کرد:

- به بخش زیر برید و عنوان اعلامیه و متنتون رو قرار بدید. در بخش متن هم میتونید کد html استفاده کنید که به راحتی لینک داده شده به بخش هایی که میخوایید.
- نوع اطلاعیه هم بلوک باشه که ثابت بمونه بالای انجمنتون .
- بعد ذخیره کنید و به راحتی این قسمت در همونجایی که میخوایید بالای سایت ایجاد میشه.

- در ضمن میتونید چندین اعلامیه ایجاد کنید که به صورت تب و زبانه کنار هم قرار میگیره و در بالای سایت شما نمایش داده میشه و می تونید محتواها و لینک های مختلف درش جای بدید.
- در تنظیمات اعلامیه هم میشه کاری کرد که فلان گروه کاربری فقط بتونه ببینه یا همه و ... بهتره خودتون بررسی کنید تنظیماتش رو .

به نظرم اعلامیه بهترین کاریه که برای این قابلیت میتونید ایجاد کنید.

ert.jpg

نتیجه :

erd.jpg
 
آخرین ویرایش:
بالا