آموزش 1 امکان قرار دادن آهنگ توسط کاربران در پروفایل 1.0

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

H4M3D

مدیر کل
#1
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد
امکان قرار دادن آهنگ توسط کاربران در پروفایل - امکان قرار دادن آهنگ توسط کاربران در پروفایل

امکان قرار دادن آهنگ توسط کاربران در پروفایل
در کنترل پنل در تب کاربران >فیلدهای کاربری سفارشی>ساختن فیلد جدید>طبق شکل زیر
مشاهده پیوست 498
ذخیرش کنید
player.swf رو هم در پوشه data بزارین
درقالب ها ad_member_view_below_avatar
کد
<xen:if is="{$user.customFields.music}">
<div class="section infoBlock">
<dl class="secondaryContent pairsJustified">
<h3> موزیک پروفایل من </h3>
<object width="170" height="20" name="dewplayerclassic" id="dewplayerclassic" data="data/player.swf"...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 

Admax

کاربر
#2
امتحان کردم جواب نداد
ولی یه سوال
امکان این هست که دسترسی بهش مشخص بشه که مدیر به بالا بتونن استفاده کنن ازش؟
 

H4M3D

مدیر کل
#5
تب دومش
پیش نیازهای سازگاری مقدار بزار رو URL بقیش نمی خواد
کدش رو هم باید تو همین استایل بزاری نه تو استایل های دیگه
این کارا رو کردی برید به اطلاعات شخصی اونجا لینک آهنگ رو که باید MP3 و مستقیم باشه قرار بدید
 

Admax

کاربر
#6
ارور 403 برای چیه
این ارور رو زمانی میده که لینک موزیک رو اضافه و وقتی میخوام ذخیره کنم

Screenshot (158).png
 

Admax

کاربر
#11
با پیگیری هایی که از هاست کردم
برای زمانی که لینک رو میذاشتم و ذخیره رو میزدم و ارور 403 که میداد
گفتن مربوط به .htaccess هستش
باید فایل صحیح و مناسب رو دانلود جایگذین کنم

اما خب چه چیزی باعث شده این ارور رو بده داخل .htaccess ?

کد
#  Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you
#  cannot attach files, remove the "#" from the lines below.
#<IfModule mod_security.c>
#  SecFilterEngine Off
#  SecFilterScanPOST Off
#</IfModule>

ErrorDocument 401 default
ErrorDocument 403 default
ErrorDocument 404 default
ErrorDocument 405 default
ErrorDocument 406 default
ErrorDocument 500 default
ErrorDocument 501 default
ErrorDocument 503 default

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On

  #  If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
  #  line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
  #  of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
  #RewriteBase /xenforo

  #  This line may be needed to enable WebDAV editing with PHP as a CGI.
  #RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
  RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L]
  RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>

#sql injection
RewriteCond %{QUERY_STRING} act= [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} sw= [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} act [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} sw [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} 0x3a [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(;|<|>|�|�|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|).*(/\*|union|concat).* [NC]
RewriteRule .* - [L,F]
 

mr.m0hamm4d

عاقا محمد :)
کاربر
#12
فعلا کل محتویات رو حذف کن و فقط محتویات پیشفرض زنفورو رو نگه دار.