افزونه 1 مدیریت بیشتر بر روی گفتگوهای خصوصی 1.12.20

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
  • شروع کننده موضوع H4M3D
  • تاریخ شروع

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
#1
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد
مدیریت بیشتر بر روی گفتگوهای خصوصی - Conversation Essentials

ایجاد پیشوند برای گفتگو
مهم کردن گفتگو
بستن گفتگو
kick کردن از گفتگو
نمایش تاریخ خواندن گفتگو
محدود کردن تعداد گفتگو
پاسخ خودکار
محدود کردن تعدا گفتگو
و...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...