پشتیبانی ارور در هنگام زدن تاپیک و تغییر مجوزهای دسترسی و ...

وطن وب هاست


mohamad_a226

کاربر
سلام. خسته نباشید
من به تازگی به زنفورو منتقل شدم. ولی یه مشکلی که دارم اینه که موقع زدن تاپیک، تغییر مجوزهای دسترسی و ... با ارور زیر مواجه میشم:
Oops! We ran into some problems. Please try again later. More error details may be in the browser console.

این ارور از چی می تونه باشه؟
 

mohamad_a226

کاربر
این خطا رو داد:

کد:
Failed to load resource: the server responded with a status of 500 (Internal Server Error)
core-compiled.js?_v=8a039520:43 PHP: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>500 Internal Server Error</title>
</head><body>
<h1>Internal Server Error</h1>
<p>The server encountered an internal error or
misconfiguration and was unable to complete
your request.</p>
<p>Please contact the server administrator at
 webmaster@noandishaan.com to inform them of the time this error occurred,
 and the actions you performed just before this error.</p>
<p>More information about this error may be available
in the server error log.</p>
</body></html>

defaultAjaxError @ core-compiled.js?_v=8a039520:43
 

mohamad_a226

کاربر
اروری هم که تو لاگ های سرور میده اینه:
کد:
[Fri Sep 14 10:36:49.588432 2018] [core:error] [pid 1630] [client 37.27.64.79:55708] End of script output before headers: index.php, referer: https://www.noandishaan.com/forums/forums/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF.1142/post-thread
 

mohamad_a226

کاربر
خطای که تو کنترل پنلم ثبت شده بزارید
خطای بخش کنترل پنل از mod security بود که غیرفعال کردم و درست شد.
اما خطایی که موقع زدن پست و تاپیک اینا هست هنوز حل نشده. حتی مقدار مموری و max_input_vars رو هم کم و زیاد کردم
 
بالا