آیکن منبع

افزونه 2 Node Icon 2.1 Beta

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست


maryam

مدیر
maryam منبع جدیدی ارسال کرد

Node Icon - Node Icon

Description:
Want assign some icons to forums at list, but can't found option for do it? Easy for use addon for set custom Fontawesome icon to your forum nodes help you!

Technical description:
Extend node class for save icon name. Modify Node Edit page for define Fontawesome icon for target node.
Modify Public Templates for replace default node icon to custom one.

Screenshots...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
بالا