پشتیبانی چگونه میتوانم در زنفورو کد query strings اضافه کنم؟

وطن وب هاست


soheilnew

کاربر تایید شده
سلام
برای رفع خطای Remove query strings from static resources در سایت جی تی متریکس میخوام کد زیر را در زنفورو اضافه کنم

کد:
function remove_querystring_var($url, $key) {
    $url = preg_replace('/(.*)(?|&)' . $key . '=[^&]+?(&)(.*)/i', '$1$2$4', $url . '&');
    $url = substr($url, 0, -1);
    return ($url);
}
در کدام فایل اضافه کنم ؟
 
بالا