پشتیبانی راهنمائی برای حل خطای زنفرو 2

وطن وب هاست


Hossein Oghbaei

کاربر
سلام عرض ادب
زنفرو را به 2 آپدیت کردیم همه پلاگین ها لایسنس دارند متاسفانه مشکلاتی به وجود آمده اگر راه حلی سراغ دارید ممنون میشم راهنمائی کنید .
فیلم وعکس خطاها ضمیمه این پست هست

خطاها :
LogicException: Instances of XF\Db\AbstractAdapter cannot be serialized or unserialized in src/XF/Db/AbstractAdapter.php at line 559

XF\Db\AbstractAdapter->__sleep()
serialize() in src/XF/Mvc/Entity/ValueFormatter.php at line 93
XF\Mvc\Entity\ValueFormatter->encodeValueForSource() in src/XF/Mvc/Entity/Manager.php at line 721
XF\Mvc\Entity\Manager->encodeValueForSource() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1402
XF\Mvc\Entity\Entity->_saveToSource() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1141
XF\Mvc\Entity\Entity->save() in src/XF/Repository/UserAlert.php at line 116
XF\Repository\UserAlert->insertAlert() in src/XF/Repository/UserAlert.php at line 87
XF\Repository\UserAlert->alert() in src/addons/DBTech/Credits/Application/Model.php at line 100
DBTech\Credits\Application\Model->sendAlert() in src/addons/DBTech/Credits/Model/Event/AbstractEvent.php at line 670
DBTech\Credits\Model\Event\AbstractEvent->_commit() in src/addons/DBTech/Credits/Model/Event/AbstractEvent.php at line 598
DBTech\Credits\Model\Event\AbstractEvent->trigger() in src/addons/DBTech/Credits/Model/Event/Adjust.php at line 51
DBTech\Credits\Model\Event\Adjust->apply() in src/addons/DBTech/Credits/XF/Admin/Controller/User.php at line 63
DBTech\Credits\XF\Admin\Controller\User->DBTech\Credits\XF\Admin\Controller\{closure}() in src/XF/Mvc/FormAction.php at line 169
XF\Mvc\FormAction->run() in src/XF/Admin/Controller/User.php at line 504
XF\Admin\Controller\User->actionSave() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 249
XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 87
XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 41
XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 1934
XF\App->run() in src/XF.php at line 333
XF::runApp() in admin.php at line 13
 

پیوست ها

آخرین ویرایش:
بالا