پشتیبانی چرا برخی ترجمه ها درست نشون داده نمیشن؟

وطن وب هاست


unix_magnet

کاربر
وقتی به ترجمه عبارتی رجوع می کنیم میبینیم معادل فارسی اون ترجمه شده هست اما مشکل اصلی اینجاست که وقتی به انجمن مراجعه میشه اون عبارت بدوت ترجمه نشون داده میشه
مشکل از چی می تونه باشه؟

مثلا
کد:
your_account_is_currently_awaiting_confirmation_confirmation_sent_to_x
you_have_no_recent_conversations
you_have_no_new_alerts
user_email_confirmation_subject
user_email_confirmation_body_html
visit_board_html
email_footer_html
thanks_for_registering_to_complete_registration_follow_link
return_to_forum_home_page
edit_your_account_details
 
بالا