آیکن منبع

افزونه 2 XF2 [8WR] XenMedio 2 (Media) PRO 2.1.0.3

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست


maryam

مدیر
maryam منبع جدیدی ارسال کرد

XF2 [8WR] XenMedio 2 (Media) PRO - XF2 [8WR] XenMedio 2 (Media) PRO

This is a complete rewrite of my media library system for XenForo. XenMedio is a library system where users can submit videos hosted on several popular media platforms (ie: YouTube, Dailymotion, etc). They can then tag keywords and users directly to videos, which can help search and find them in a *booru-style system.

Basic Feature
Automatic retrieval of media data from submissions.
Content tagging through keywords and users.
*booru-style keyword/user searching and filtering...​
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
بالا