آیکن منبع

افزونه 2 Members recently online 1.6

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید

وطن وب هاست


maryam

مدیر
maryam منبع جدیدی ارسال کرد

Members recently online - Members recently online

Features:

All phrases start with membersrecentlyonline_ for your convenience.

Installation:
  1. Download Andy-MembersRecentlyOnline-1.4.zip and unzip it.​
  2. Copy the src/addons/Andy/MembersRecentlyOnline directory to your server.​
  3. From the Admin Control Panel Install the add-on.​
Creating the widget:
  1. Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets​
  2. Widget...​
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
بالا