بی بی کد بی بی کد دانلود 1

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
 • شروع کننده موضوع H4M3D
 • تاریخ شروع

وطن وب هاست


H4M3D

مدیر کل
#1
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد
بی بی کد دانلود - بی بی کد دانلود

کد زیر رو در کنترل پنل>BB کدهای سفارشی>اضافه کردن BB کد سفارشی جدید>جایگزینی HTML: وارد کنید
کد
<div class="download">
  <a href="{text}" title="{text}" target="_blank" rel="nofollow">
    <img src="/styles/default/xenforo/download-button.png" alt="{text}" title="{text}" />
    <span class="dbr"></span>
    <span class="dtext">DOWNLOAD NOW</span>
   </a>
</div>
download-button.png هم در این مسیر قرار بدید

کد
/styles/default/xenforo/download-button.png
کد...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
لایک ها msmo