دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی

بهترین منابع

آموزش ویدئویی تنظیم سطح دسترسی گروه های کاربری و اجازه دادن گروه های کاربری به دسترسی در انجمن ها
0.00 star(s) 0 امتیاز
بروزرسانی شده
فایل چک پیشنیاز های نصب زنفورو در سرور
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
8
بروزرسانی شده
آموزش نصب زبان فارسی در نسخه 2 زنفورو بدون مشکل نصب
0.00 star(s) 0 امتیاز
بروزرسانی شده
آموزش فارسی سازی زنفورو نسخه دو
5.00 star(s) 1 امتیاز
بروزرسانی شده
آموزش نصب زنفورو نسخه دو
0.00 star(s) 0 امتیاز
بروزرسانی شده
فعال کردن حالت اشکال زایی یا debug در زنفورو نسخه دو
0.00 star(s) 0 امتیاز
بروزرسانی شده
  • ویژه شده
آموزش نصب افزونه در نسخه 2
0.00 star(s) 0 امتیاز
بروزرسانی شده
5.00 star(s) 1 امتیاز
بروزرسانی شده
استفاده از تصویر بجای آواتارهای داینامیک در نسخه 2 زنفورو
0.00 star(s) 0 امتیاز
بروزرسانی شده
بالا