پشتیبانی خطا

وطن وب هاست


maryam

کاربر
#2
این خطا هم هست .

Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Prepared statement needs to be re-prepared - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
 

H4M3D

مدیر کل
#3
سلام افزونه کاهش حجم تصاویر رو غیر فعال کنید کارایی نداره
 

maryam

کاربر
#4
Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Data truncated for column 'content_type' at row 1 - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214
 

maryam

کاربر
#7
سلام آقا حامد خوبید
مشکل این خطا چیست
Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Prepared statement needs to be re-prepared - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214طا چیست
 

maryam

کاربر
#9
اطلاعات خطا Zend_Db_Statement_Mysqli_Exception: Mysqli statement execute error : Prepared statement needs to be re-prepared - library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php:214

Stack Trace
#0 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/Zend/Db/Statement.php(297): Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute(Array) #1 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(753): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('\n\t\t\tSELECT node...', 267) #3 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/Model/Forum.php(29): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchRow('\n\t\t\tSELECT node...', 267) #4 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/DataWriter/Forum.php(88): XenForo_Model_Forum->getForumById(267) #5 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/DataWriter.php(563): XenForo_DataWriter_Forum->_getExistingData(267) #6 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/Discussion/Definition/Thread.php(57): XenForo_DataWriter->setExistingData(267) #7 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/DataWriter/Discussion.php(550): XenForo_Discussion_Definition_Thread->getContainerDataWriter(267, 2) #8 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/DataWriter/Discussion.php(440): XenForo_DataWriter_Discussion->_updateContainerPostSave() #9 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/DataWriter.php(1423): XenForo_DataWriter_Discussion->_postSave() #10 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/DataWriter/DiscussionMessage.php(1128): XenForo_DataWriter->save() #11 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/DataWriter/DiscussionMessage.php(591): XenForo_DataWriter_DiscussionMessage->_saveDiscussionDataWriter() #12 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/DataWriter.php(1423): XenForo_DataWriter_DiscussionMessage->_postSave() #13 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php(578): XenForo_DataWriter->save() #14 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/FrontController.php(351): XenForo_ControllerPublic_Thread->actionAddReply() #15 /home/romanira/forum.romaniran.ir/library/XenForo/FrontController.php(134): XenForo_FrontController->dispatch(Object(XenForo_RouteMatch)) #16 /home/romanira/forum.romaniran.ir/index.php(13): XenForo_FrontController->run() #17 {main}
وضعیت درخواست
array(3) { ["url"] => string(46) "http://forum.romaniran.ir/threads/78/add-reply" ["_GET"] => array(0) { } ["_POST"] => array(9) {
["message_html"] => string(100) "<p>بی تعارف بگم احترامای الان پولیه شخصیت مفت نمی ارزه</p>" ["_xfRelativeResolver"] => string(43) "!!!حرف های بی تعارف!!!" ["attachment_hash"] => string(32) "43bea449ed075abe2a985fee15785efd" ["last_date"] => string(10) "1510053723" ["last_known_date"] => string(10) "1510053723" ["_xfToken"] => string(8) "********" ["_xfRequestUri"] => string(18) "/threads/78/page-7" ["_xfNoRedirect"] => string(1) "1" ["_xfResponseType"] => string(4) "json" }
 

ir4mt

کاربر
#10
گاهی وقت ها این خطاها از هاسته و یه مدت نشون میده خودشو و درست میشه
بهتره کلا افزونه ای که حامد رو گفت رو حذف کنید. فایل هاشم از هاست حذف کنید