تغییرات قالب 1 اضافه کردن آیکن به پست بیت

 • شروع کننده موضوع H4M3D
 • تاریخ شروع

وطن وب هاست

در خرید سرویس ها می توانید از کد تخفیف parsforo استفاده کنید

H4M3D

مدیر کل
#1
H4M3D منبع جدیدی ارسال کرد
اضافه کردن آیکن به پست بیت - اضافه کردن آیکن به پست بیت

مشاهده پیوست 2006
اضافه کردن آیکن به پست بیت
کد زیر رو در قالب ها در
PAGE_CONTAINER
بعد از
کد
<head>
قرار دهید
کد
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
در قالب در
message_user_info بعد از
کد
<xen:hook name="message_user_info_extra" params="{xen:array 'user={$user}',...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
لایک ها msmo

msmo

کاربر
#2
آقا حامد، این پست بیت خودتونم آموزش میدی؟
من خیلی ازش خوشم اومده خلوت و کامله، همینطوری که اطلاعاتو با سه تا آیتم نشون میده....
با این روش میشه؟
 

H4M3D

مدیر کل
#4
@msmo,
این کد رو تو PAGE_CONTAINER تو تگ <head> قرار بدید
کد
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.0.3/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">
اینو همشو با کد هایmessage_user_info جایگزین کنید
کد
<xen:require css="message_user_info.css" />

<div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
<div class="messageUserBlock">
  <xen:hook name="message_user_info_avatar" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <div class="avatarHolder">
      <span class="helper"></span>
      <xen:avatar user="$user" size="m" img="true" />
<xen:if is="{$user.isOnline}"><span class="Tooltip onlineMarker" title="{xen:phrase online_now}" data-offsetX="-22" data-offsetY="-8"></span></xen:if>
      <!-- slot: message_user_info_avatar -->
    </div>
  </xen:hook>

<xen:if is="!{$isQuickReply}">
  <xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <h3 class="userText">
      <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
      <xen:if hascontent="true"><em class="userTitle" itemprop="title"><xen:contentcheck>{xen:helper userTitle, $user, 1, 1}</xen:contentcheck></em></xen:if>
      {xen:helper userBanner, $user, 'wrapped'}
      <!-- slot: message_user_info_text -->
    </h3>
  </xen:hook>
  <xen:if hascontent="true">
    <div class="extraUserInfo">
      <xen:contentcheck>
      <xen:hook name="message_user_info_extra" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
        <xen:if is="@messageShowRegisterDate AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase joined}:</dt>
            <dd>{xen:date $user.register_date}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowMessageCount AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsJustifiedfa">
            <dt><span class="fa fa-comments-o fa-fw Tooltip" title="{xen:phrase messages}"></span></dt>
            <dd><a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$user.user_id}'}" class="concealed" rel="nofollow">{xen:number $user.message_count}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowTotalLikes AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsJustifiedfa">
            <dt><span class="fa fa-thumbs-up fa-fw Tooltip" title="{xen:phrase likes_received}"></span></dt>
            <dd>{xen:number $user.like_count}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowTrophyPoints AND {$user.user_id}">
          <dl class="pairsJustifiedfa">
            <dt><span class="fa fa-trophy fa-fw Tooltip" title="{xen:phrase trophy_points}"></span></dt>
            <dd><a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
   
        <xen:if is="@messageShowGender AND {$user.gender}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase gender}:</dt>
            <dd itemprop="gender"><xen:if is="{$user.gender} == 'male'">{xen:phrase male}<xen:else />{xen:phrase female}</xen:if></dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowOccupation AND {$user.occupation}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase occupation}:</dt>
            <dd itemprop="role">{xen:string censor, $user.occupation}</dd>
          </dl>
        </xen:if>
     
        <xen:if is="@messageShowLocation AND {$user.location}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase location}:</dt>
            <dd><a href="{xen:link 'misc/location-info', '', 'location={xen:string censor, $user.location, '-'}'}" target="_blank" rel="nofollow" itemprop="address" class="concealed">{xen:string censor, $user.location}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
   
        <xen:if is="@messageShowHomepage AND {$user.homepage}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase home_page}:</dt>
            <dd><a href="{xen:string censor, $user.homepage, '-'}" rel="nofollow" target="_blank" itemprop="url">{xen:string censor, $user.homepage}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>
           
      </xen:hook>   
      <xen:if is="@messageShowCustomFields AND {$user.customFields}">
      <xen:hook name="message_user_info_custom_fields" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
   
        <xen:foreach loop="$userFieldsInfo" key="$fieldId" value="$fieldInfo">
          <xen:if is="{$fieldInfo.viewable_message}">
            <xen:if hascontent="true">
              <dl class="pairsJustified userField_{$fieldId}">
                <dt>{xen:helper userFieldTitle, $fieldId}:</dt>
                <dd><xen:contentcheck>{xen:helper userFieldValue, $fieldInfo, $user, {$user.customFields.{$fieldId}}}</xen:contentcheck></dd>
              </dl>
            </xen:if>
          </xen:if>
        </xen:foreach>
     
      </xen:hook>
      </xen:if>
      </xen:contentcheck>
    </div>
  </xen:if>
</xen:if>

  <span class="arrow"><span></span></span>
</div>
</div>
اینم تو extra.css
کد
.extraUserInfo .fa {
font-size: 20px;
transition: color 0.55ms ease-in-out 0.1s;
}
.extraUserInfo .fa:hover {
color: #b80000;
}
.pairsJustifiedfa {
  display: inline-block;
  text-align: center;
  width: 32%;
}
 

پیوست ها

 • 1.8 کیلوبایت بازدیدها 0

elnino909

کاربر
#5
سلام . من طبق پست بالا کدها جایگزین کردم یکم فرق داره میشه بگین مشکل کجاست میخوام مثل اینجا کادربندی شده باشه :aiwan_light_air_kiss: و بقیه گزینه ها هم ایکون بشه
Snap101.png
 

H4M3D

مدیر کل
#6
درست فقط به نظر میرسه نمایش امتیاز رو غیرفعال کردید
 

elnino909

کاربر
#7
تاریخ عضویت و پیام خصوصی هم نشده . کادربندی اینجا یچیز دیگه هست اگه میشه همین کد بدین :D
 

H4M3D

مدیر کل
#8
تو message_user_info پایینه
کد
  {xen:helper userBanner, $user, 'wrapped'}
<!-- slot: message_user_info_text -->
</h3>
اینو بزار
کد
  <center>
<i class="fa fa-user-plus fa-lg Tooltip" data-offsetx="-6" data-offsety="0" title="{xen:phrase joined}:{xen:date $user.register_date}"></i>
<a href="conversations/add?to={$user.username}" class="envelcontact"><i class="fa fa-envelope fa-lg Tooltip" style="color:rgb(0,0,0);" title="ارسال پیام خصوصی"></i></a>
</center>
 

H4M3D

مدیر کل
#10
تنظیمات استایل و زبان>پیکربندی استال>عناصر پست