آیکن منبع

تغییرات قالب 1 حذف امضای کاربری در گفتگوهای شخصی

وطن وب هاست


Admiral

کاربر
Admiral منبع جدیدی ارسال کرد
حذف امضای کاربری در گفتگوهای شخصی - با این تغییرات دیگر امضای کاربران در گفتگوهای شخصی نمایش داده نخواهد شد

درود
با این تغییرات دیگر امضای کاربران در گفتگوهای شخصی نمایش داده نخواهد شد.

روش؟؟؟

قالب message را جستجو کرده و باز کنید.

و خط زیر را:

کد:
    <xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
      <div class="baseHtml signature ugc"><aside>{xen:raw $message.signatureHtml}</aside></div>
    </xen:if>
...
اطلاعات بیشتر در مورد این منبع...
 
بالا