منابع جدید

افزونه 2 DragonByte Mail 4.2.2
DragonByte Mail یک لیست پستی حرفه ای با ویژگی های مدیریت اشتراک پیشرفته است.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
2
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
12
بروزرسانی شده
قالب Class maryam
قالب 2 قالب Class 2.1.1.0
قالب Class
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
قالب 2 UI.X Classic Dark 2.1.1.0
UI.X Classic Dark
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
قالب 2 Drift Dark 2.1.1.0
Drift Dark 2.0.10
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
قالب 2 Drift 2.1.1.0
ر اساس XenForo 1 جانشین، Drift ویژگی های بسیاری را به XenForo 2 می دهد.
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
2
بروزرسانی شده
قالب 2 UI.X Classic 2.1.1.0
UI.X Classic
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
افزونه 2 Social Groups 2.0.4
ایجاد گروه
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
  • ویژه شده
افزونه 2 XenForo Media Gallery 2.1.1
XenForo - Media Gallery
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
28
بروزرسانی شده
XF2 [8WR] XenPorta 2 maryam
افزونه 2 XF2 [8WR] XenPorta 2 2.1.0.2
افزونه ایجاد پرتال برای زنفورو
4.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
6
بروزرسانی شده
افزونه 2 XenForo Importers 1.2.0
تبدیل سایر انجمن سازها به زنفورو 2
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
12
بروزرسانی شده
Conversation Essentials maryam
افزونه 2 Conversation Essentials 2.0.24
این افزودنی توابع و ویژگی های حیاتی را برای مشاهده و مدیریت مکالمات شخصی اضافه می کند.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
Multi Prefix maryam
افزونه 2 Multi Prefix 2.5.0
اصتفاده از چند پیشوند
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
افزونه 2 Ads Manager 2 by Siropu 2.3.6
نمایش آگهی های خود
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
6
بروزرسانی شده
Thread Thumbnail by AddonsLab maryam
افزونه 2 Thread Thumbnail by AddonsLab 1.9.0
محصول اجازه می دهد یک تصویر کوچک برای یک موضوع با استفاده از یکی از پیوست های متصل به موضوع تنظیم شو
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
0
بروزرسانی شده
XF2 [8WR] Database Backup maryam
افزونه 2 XF2 [8WR] Database Backup 2.1.0.3
بک آپ دیتابیس
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
بالا